Liten logga Plus

Uppdaterad  12 sept  2019

TV 

CULMEN PLUS-kortet berättigar dig till rabatter.
Läs mer...
Förlorat ditt Culmen Plus kort?

Om du förlorat ditt kort kan du hämta ett nytt i Loungen (i lådan i svarta skrivbordet).

Kanalutbud
i Loungen och Vardagsrummet.

Klicka här för  info om tillgängliga kanaler i Loungen resp Vardagsrummet.
Förändring av TV-kanaler
Bland våra TV-kanaler finns 2 sportkanaler C-more och Viasat Sport. På grund av den höga kostnaden och att det är få som är intresserade har styrelsen för C+ beslutat att säga upp avtalet med den ena kanalen - Viasat sportkanal - fr.o.m. 1/6 2019

Behöver du hjälp med TV, Internet eller data?
Klicka här  

Grannsamverkan - Safeland (f.d. Tryggve)

Klicka här om du vill läsa om appen Safeland och hur den laddas ned. När du laddat ned appen kan du också ansluta dig till de boendegrupper som bildats
 –  "Villa Culmen 1" och ”Norrstacken 3 Strängnäs"

AKTUELLT

Ny redaktör för NEWS
Lena Kilander Norrstacken tar över efter Håkan Andersson som redaktör för NEWS.
Håkan kommer fortsätta som ansvarig för hemsidan och även ha hand om anhörigregistret.
Du som har info för NEWS skicka den till lena_kilander@hotmail.com 

After Walk och V75 - fredag kl. 17:00
Välkommen till After Walk kl. 17:00 nu på fredag 13/9 i LOUNGEN
Vi bjuder på TAPAS och pratar om kommande aktiviteter.
Intresserade Stall Culmen V75 spelare träffas kl. 18.00

Aktiviteter "på gång" (se även våra veckoaktiviteter)
12 sept - Dart och biljard i Vinkällaren. Därefter varje torsdag kl. 19:00
13 sept - After Walk i Loungen. Därefter varje fredag kl. 17:00
17 sept - Vi lagar vegetarisk lunch i Vardagsrummet
24 sept - Boksnack i Loungen
12 okt   - Skaldjursafton i Vardagsrummet
23 okt   - Reseberättelse i Vardagsrummet
Mer detaljerad info senare

DETTA HAR HÄNT

Brf 3 har bytt namn till Brf Norrstacken
Brf Villa Culmen Strängnäs 3 har ändrat sitt namn till Bostadsrättsföreningen Norrstacken
Culmen Plus årsstämma 3 juni 2019.
 Från CULMEN PLUS årsstämma som hölls 3 juni 2019 kan följande rapporteras:
· Verksamhet och räkenskaper finns presenterade i årsredovisningen för 2018 vilken tidigare lagts i de boendes brevlådor. Årsredovisningen finns också tillgänglig på Föreningsinfo
· Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Revisionsberättelsen finns på årsredovisningens sista sida.
· Håkan och Raymond hade avsagt sig omval till styrelsen och i enlighet med valberedningens förslag valdes följande ledamöter:
o   Styrelse: Göran Söderberg ordf, Solveig Persson sekr, Ulf Kilander kassör, Bengt Judén ledamot, Lena Kilander ledamot, Ingrid Tunhammar Hallström ledamot, Hans Erkers ledamot samt Kalle Lidén suppleant. (Angivna funktioner beslutades vid styrelsens konstituerande möte)
o   Revisor: Nils-Göran Karlsson med Leif Riiser som suppleant.
o   Valberedning: Håkan Andersson, Raymond Hedman samt person som senare utses av Brf 1´s styrelse.
· Medlemsavgiften beslutades att som tidigare vara 450 kr per person/månad med mandat för styrelsen att temporärt sänka avgiften om ekonomiskt utrymme finns.
(För tredje kvartalet 2018 kommer enligt tidigare beslut i den avgående styrelsen avgiften att vara 350 kr per person/månad.)
· Arvoden skall liksom tidigare ej utgå till styrelse, revisorer och valberedning.
- Inga motioner eller andra ärenden fanns att behandla.

ÖVRIGT

Riksteaterns program.
Om du går in på http://www.riksteatern.se/forestallningar och sedan klickar dig fram till rätt län och kommun så får du upp Riksteaternsprogram för Strängnäs.