Liten logga Plus
6 okt 2022

TV 

AKTUELLT  

Eckerökryssningen
Ett glatt gäng grannar och vänner hämtades på Regementsgatan vid lunchtid för höstens traditionella Viltbordskryssning. Nöjda, mätta och provianterade var man hemma igen vid elvasnåret

Besöket på Geddeholms Gård
Vi blev välkomnade av Marcus Skure från Skure Lantbruk AB som arrenderar gården av Västerås Kommun. Den moderna ekologiska mjölkproduktionen med c:a 330 kor plus ungdjur har Sveriges högst avkastande ekologiska besättning med c:a 14000 liter mjölk per ko och år. Stor vikt har lagts på såväl medarbetarnas arbetsmiljö som djurmiljön. Roterande ryggkliare för korna är ett exempel på det sistnämnda.
 I samband med vår rundvandring fick vi veta att mjölkning sker 3 gånger per dygn i ett speciellt mjölkningsstall. 
För gödselns hantering har gården ett avtal med kommunen som innebär att gödseln levereras till en anläggning för biogastillverkning och där restprodukten tas tillbaka för gödsling av åkermarken.

Höstens aktivitetsplan (preliminär)
5 Okt.  Rädda livet - HRL kurs
28 Okt. Oktoberfest i Vardagsrummet.
2 Nov. Tre-fika med kultur
13 Dec. Lucia-Julbord i Vardagsrummet
31 Dec.  Nyårssupé i Vardagsrummet

DETTA HAR HÄNT
Klicka här för att komma till arkivet där du hittar äldre notiser

Ändrade rutiner för gästlägenheten
Fr.o.m. 16 maj 2022 är gästlägenheten låst med nyckel vilket gäller tills vidare. Gästerna hämtar nyckeln hos Karin Judén, Kung Göstas väg 14, från kl. 14.00 ankomstdagen och återlämnar den senast kl 12.00 utcheckningsdagen. Med nyckeln öppnas även entrédörren till O-huset Kung Göstas väg 10.
Borttappad eller ej återlämnad nyckel skall ersättas med 500 kr
Mer info hittar du på hemsidan www.culmenplus.se
Mer information hittar du här.

Culmen Plus Support årsstämma
Här hittar du en rapport från Supportföreningens årsstämma samt föreningens årsredovisning.

Rapport från Culmen Plus årsstämma.
CULMEN PLUS årsstämma för 2021 hölls den 1 juni i Vardagsrummet där representanter för bostadsrättsföreningarnas och supportföreningens styrelser samt Culmen Plus styrelseledamöter deltog.
Föreningens verksamhet och räkenskaper finns presenterade i årsredovisningen för 2021 vilken tidigare lagts i de boendes brevlådor samt finns tillgänglig på hemsidan vilket också protokollet från stämman gör. I övrigt kan följande nämnas:     
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Medlemsavgiften beslutades till 300 kr per person/månad med mandat för styrelsen att temporärt sänka avgiften om ekonomiskt utrymme finns. (För närvarande är avgiften 250 kr) Arvoden skall liksom tidigare ej utgå till styrelsemedlemmar, suppleanter och revisorer          
För styrelsen omvaldes Göran Söderberg ordf, och Solveig Persson sekr. Övriga styrelsemedlemmar - Monica Hedblom kassör, Hans Erkers, Karin Juden och Arne Rutgersson – kvarstår då deras mandat ej löpt ut. Angivna funktioner beslutades vid styrelsens konstituerande möte.
Som suppleanter valdes Bengt Judén (omval) och Håkan Andersson (nyval). Ewa Aspman omvaldes som revisor liksom Leif Riiser som revisorssuppleant.
Samtliga är valda för tiden fram till att Culmen Plus helt avvecklats vilket kommer att inträffa under år 2023.
Då föreningen skall avvecklas föreslogs ingen valberedning.

Parktåg i Enköping
Enköpings kommun kommer att köra sitt berömda och efterfrågade parktåg under sommaren. Med start den 1 juli och fram till mitten av augusti avgår parktåget klockan 13.00 och kör sedan genom merparten av Enköpings vackra parker under tisdagar, torsdagar och fredagar. Perioden 18 juni - 1 juli avgår tåget endast lördagar.
Om intresse finns planerar vi en gemensam resa. Då antalet platser är begränsade och efterfrågan tycks vara stor behöver biljetter bokas i god tid hos Enköpings kommun. Du kan anmäla ditt intresse i pärmen i Loungen eller till info@culmenplus.se senast 7 juni. Om intresset är tillräckligt stort går vi vidare med vår planering. Kostnaden för parktåget är 120 kr/person och vi tänker oss att vi åker dit gemensamt i egna bilar

Intressant om Alzheimer
En överfull Lounge fick höra Franka Backman och Erik Berg berätta om sina Alzheimer-sjuka hustrurs ”resa” där de delade med sig av sina erfarenheter och gav värdefulla råd till den vars anhörig drabbas.
I sammanhanget berömdes Anhörigcenter i Strängnäs för att ge ett mycket gott stöd till anhöriga.
 Ett stor tack för detta föredrag. Tack även till Brita Venäläinen för dom jättegoda Pavlovatårtorna.

Välbesökt Culmen Plus Café

Ordförande Göran välkomnade oss till ett väbesökt C+Café som i stort kom att handla om våra lokaler och om vad som kommer att hända med Culmen Plus.
Betr. det sistnämnda informerade Monica (kassör i C+) oss om att i enlighet med tidigare beslut kommer den ekonomiska föreningen C+ att upphöra i och med att hyresavtalet för lokalerna upphör den 31 december 2022. Därefter återstår proceduren med att upplösa föreningen vilket preliminärt kommer att ske genom s.k. förenklad avveckling vilket är en upplösningsform som kan ske utan föregående likvidation.
Göran informerade om att förhandlingarna med hyresvärden, om ett nytt hyresavtal för lokaler, nu börjar närmare sig sitt avslut och att man återkommer med information när ett slutligt avtalsförslag finns. Ansvaret för det nya hyresavtalet kommer att delas mellan de båda bostadsrätterna.
Caféet avrundades med att Hans informerade om kommande aktiviteter och med uppmaningen om att följa informationen på hemsidan för att vara uppdaterad på aktuella aktiviteter och på vad som händer under sommaren. Därefter  var det dags för frågestund och efterföljande samtal vid borden i samband med kaffe och dopp.

En försmak av påsken vid After Walk
Vid fredagens After Walk serverades påskinspirerade snittar i en fullsatt Lounge. Långfredagens AW är inställt och vi ses nästa gång på AW fredag 22 april

Att vara medmänniska
Vid 3-fikat hade vi besök av vår tidigare granne Gunn Åsebol som berättade om Frivilligcentralens verksamhet och om hur en stödjande hand betyder skillnaden mellan ensamhet och hjälpande gemenskap.
Vill du hjälpa till med att skapa kontakter som "värmer hjärtat” kan du ringa och prata med Gunn på mobil 073 154 24 14 eller skriva till  gunn.asebol@fcstrangnas.se

I Backspegeln - bildkavalkad från åren 2015 - 2019
Vi har sammanställt en enkel bildkavalkad med axplock av gemensamma minnen. Bildkavalkaden visar exempel på sådant som hänt i Culmen Plus under åren 2015– 2019.