Liten logga Plus
10 sept 2020

TV 

AKTUELLT  

Här kan du läsa om läget beträffande våra veckoaktiviteter

Måndag 21 sept startar vi höstsäsongen för
Canasta 
Vi ses i Vardagsrummet kl. 13:00

Dags för höstens V75!
Så närmar sig hösten och snart är det dags att starta upp Stall Culmens V-75 spel för hösten 2020. Stallbröder och nya intresserade hälsas välkomna att träffas i Vardagsrummet fredag den 18 september kl 16:30 där vi över en pilsner och med två meters avstånd kan diskutera hur vi går vidare. 

Även bowlare är välkomna till träffen.
Du som är intresserad av Bowling är också välkommen till Stall Culmens träff enligt ovan för att diskutera höstens verksamhet.
/ Göran 

Boksnack onsdag 23 sept kl. 13:00
Vi träffas i Vardagsrummet för att diskutera en bok som vi kommit överens om. Förslag är att vi läser en bok som finns att inhandla på Akademi bokhandeln som månadens bok. Jag, Lena K, har tagit mig  friheten att välja första boken. Se bild. Ingen föranmälan behövs


Förråd finns att hyra
Nu finns det några förråd att hyra. Hör av dig till
Karin Judén, 070-2977002  karin.juden@bahnhof.se

DETTA HAR HÄNT
Klicka här för att komma till arkivet där du hittar äldre notiser

  Nu återgår vi från offentlig till sluten grupp på Culmen Plus faceboksida  (sept 2020)
Läs mer om hur du blir medlem om du ännu inte är det.

Glimt från sommarfesten

En liten glimt från vår sommarfest. Den gick av stapeln på Megs pop up ute på Visholmen. Det var strålande sol och vi bjöds på trevlig musikunderhållning.

Rapport från Culmen Plus årsstämma
CULMEN PLUS årsstämma för 2019 hölls den 15 juni 2020 i Norrstackens pergola med deltagare från Culmen Plus styrelse samt representanter för bostadsrättsföreningarnas och supportföreningens styrelser.
I korthet kan nämnas att styrelsen beviljades ansvarsfrihet och då de styrelsemedlemmar vars mandat upphört sagt sig villiga till omval fick den ”nya” styrelsen samma sammansättning som tidigare med tillägg av ytterligare en suppleant – Karin Judén. Som ersättare för Nils-Göran Karlsson som avsagt sig som revisor valdes Raymond Hedman.
Medlemsavgiften beslutades att som tidigare vara 450 kr per person/månad med mandat för styrelsen att temporärt sänka avgiften om ekonomiskt utrymme finns.
(Fr.o.m. 1 jul 2020 kommer enligt tidigare styrelsebeslut avgiften tills vidare att vara 300 kr per person/månad.)
Arvoden skall liksom tidigare ej utgå till styrelse, revisorer och valberedning.
Inga motioner eller andra ärenden fanns att behandla.
En fylligare rapport hittar du under Föreningsinfo. Där hittar du också årsredovisning och stämmoprotokoll.

Nya priser för lokalhyra
Vi har justerat priserna för uthyrning av våra lokaler och gästlägenheten. Läs mer

ÖVRIGT


Det finns förråd att hyra!

Kontakta Bengt Jüden 0730-979393

Kanalutbud i Loungen och Vardagsrummet.
Klicka här för  info om tillgängliga kanaler i Loungen resp Vardagsrummet.


Safeland - Grannsamverkan
Klicka här
 
om du vill läsa om appen Safeland och hur den laddas ned. När du laddat ned appen kan du också ansluta dig till de boendegrupper som bildats
 –  "Villa Culmen 1" och ”Norrstacken 3 Strängnäs"

Du känner väl till Seniortaxi?
För dig som fyllt 70 år erbjuder Taxi Strängnäs ett Seniortaxikort. Kortet innebär att du betalar 70/100 kr för en enkel resa inom centrala stan. Åker du ut till Solberga handelsplats kostar det 120/140 kr. De högre priserna avser OB-tid. Beställ kortet hos Taxi Strängnäs tel: 0152-18600