Liten logga Plus

Uppdaterad  22 aug  2019

TV 

CULMEN PLUS-kortet berättigar dig till rabatter.
Läs mer...
Förlorat ditt Culmen Plus kort?

Om du förlorat ditt kort kan du hämta ett nytt i Loungen (i lådan i svarta skrivbordet).

Kanalutbud
i Loungen och Vardagsrummet.

Klicka här för  info om tillgängliga kanaler i Loungen resp Vardagsrummet.
Förändring av TV-kanaler
Bland våra TV-kanaler finns 2 sportkanaler C-more och Viasat Sport. På grund av den höga kostnaden och att det är få som är intresserade har styrelsen för C+ beslutat att säga upp avtalet med den ena kanalen - Viasat sportkanal - fr.o.m. 1/6 2019

Behöver du hjälp med TV, Internet eller data?
Klicka här  

Grannsamverkan - Safeland (f.d. Tryggve)

Klicka här om du vill läsa om appen Safeland och hur den laddas ned. När du laddat ned appen kan du också ansluta dig till de boendegrupper som bildats
 –  "Villa Culmen 1" och ”Norrstacken 3 Strängnäs"

Nu har vårt informationsblad NEWS ett sommaruppehåll
men den här hemsidan hålls uppdaterad.
Har du aktuell information för hemsidan kan du sända den till
news@culmenplus.se

DETTA HAR HÄNT

Brf 3 har bytt namn till Brf Norrstacken
Brf Villa Culmen Strängnäs 3 har ändrat sitt namn till Bostadsrättsföreningen Norrstacken
Culmen Plus årsstämma 3 juni 2019.
 Från CULMEN PLUS årsstämma som hölls 3 juni 2019 kan följande rapporteras:
· Verksamhet och räkenskaper finns presenterade i årsredovisningen för 2018 vilken tidigare lagts i de boendes brevlådor. Årsredovisningen finns också tillgänglig på Föreningsinfo
· Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Revisionsberättelsen finns på årsredovisningens sista sida.
· Håkan och Raymond hade avsagt sig omval till styrelsen och i enlighet med valberedningens förslag valdes följande ledamöter:
o   Styrelse: Göran Söderberg ordf, Solveig Persson sekr, Ulf Kilander kassör, Bengt Judén ledamot, Lena Kilander ledamot, Ingrid Tunhammar Hallström ledamot, Hans Erkers ledamot samt Kalle Lidén suppleant. (Angivna funktioner beslutades vid styrelsens konstituerande möte)
o   Revisor: Nils-Göran Karlsson med Leif Riiser som suppleant.
o   Valberedning: Håkan Andersson, Raymond Hedman samt person som senare utses av Brf 1´s styrelse.
· Medlemsavgiften beslutades att som tidigare vara 450 kr per person/månad med mandat för styrelsen att temporärt sänka avgiften om ekonomiskt utrymme finns.
(För tredje kvartalet 2018 kommer enligt tidigare beslut i den avgående styrelsen avgiften att vara 350 kr per person/månad.)
· Arvoden skall liksom tidigare ej utgå till styrelse, revisorer och valberedning.
- Inga motioner eller andra ärenden fanns att behandla.
Premiär för vår bangolf
Sommarens första C+ bangolfrunda har spelats. Dock med få deltagare. Bara fyra stycken. Torsdagar kl 15:00 på Visholmen är det som gäller för den som är intresserad.

Nationaldagsfirande

Vår festkommité hade som traditionen bjuder dukat upp för sillbrunch i Vardagsrummet. Maten, tillbehören och samvaron med grannar förgyllde vår nationaldagseftermiddag

Full fart på sommarboulen

Sedan några veckor tillbaka är Culmen Plus sommarboule igång på Visholmen. Torgny som leder boulen har meddelat att intresset är stort och att vädret har varit gynnsamt (med ett undantag). Tisdagar kl.13:00 är vad som gäller och det finns plats för fler deltagare

Säsongavslutning för våra vegetariska luncher
Hallarnas löksoppa och tortillarullar från Provance stod på menyn vid veg-lunchernas säsongavslutning.
Kanske luncherna återkommer i höst.          


Premiär för 3-fikat på kullen
När vädret tillåter dricker vi onsdagarnas 3-fika på kullen utanför Loungen. Här en bild från årets premiärfika utomhus.

Kiropraktor hos Unicare
Numera finns tillgång till kiropraktor i lokalerna hos Unicare. Louise Olofsson som har avtal med Sörmlands läns landsting träffas på tel 0706-287471.
Du hittar mer information på www.norrchiro.se

Nu vet vi mer om vår kommun!
Ett 40-tal åhörare hade mött upp i Vardagsrummet när ”våra egna” politiker Bodil Mellgren (s) och Kenneth Larsson (m) berättade om sina uppdrag i kommunens tjänst och gav oss intressant information om kommunens verksamhet. Kenneth, som är sitt partis gruppledare samt ingår i kommunfullmäktige och kommunstyrelse, redovisade en detaljerad analys av valet som resulterade i att kommunen idag styrs av m och s tillsammans. Vi fick en inblick i den kommunala organisationen och även veta att åldersstrukturen hos kommuninnevånarna är negativ på så sätt att vi är för många äldre i förhållande till de som är i arbetsför ålder.                                                    Bodil, som är ordförande i socialnämnden, berättade om hur socialtjänsten arbetar inom sina många verksamhetsområden för omsorg och hjälp. Bodil nämnde bl.a. att hemtjänsten har 461 brukare och att äldreboendet i Seminariet kommer att stängas 2023 p.g.a. att lokalerna ej är ändamålsenliga.                                                                                                                  
Kraftiga applåder för föreläsarna avrundade en mycket uppskattad cafékväll.                                 

Information om kommunen hittar du på: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik   https://youtu.be/vcNs0mYhqh8  https://jacobochberggren.podbean.com/

Under flikarna Arkiv i vänstra kolumnen kan du läsa om tidigare händelser.

ÖVRIGT

Riksteaterns program.
Om du går in på http://www.riksteatern.se/forestallningar och sedan klickar dig fram till rätt län och kommun så får du upp Riksteaternsprogram för Strängnäs.