Liten logga Plus
15 maj 2022

TV 

AKTUELLT  

Kom ihåg att anmäla dig till
Jubileumskryssningen till Åland 3 aug.
Här hittar du mer information

Culmen Plus årsredovisning och årsstämma.
Du har fått Culmen Plus årsredovisning hem till din brevlåda och du kan även läsa den här.  Årsstämman kommer att hållas den 1 juni med representanter från de tre medlemmarna d.v.s från de båda bostadsrättsföreningarnas och supportföreningens styrelser.
Stämmoprotokollet kommer att vara tillgängligt på hemsidan under FÖRENINGSINFO.

Ändrade rutiner för gästlägenheten
Fr.o.m. 16 maj 2022 är gästlägenheten låst med nyckel vilket gäller tills vidare. Gästerna hämtar nyckeln hos Karin Judén, Kung Göstas väg 14, från kl. 14.00 ankomstdagen och återlämnar den senast kl 12.00 utcheckningsdagen. Med nyckeln öppnas även entrédörren till O-huset Kung Göstas väg 10.
Borttappad eller ej återlämnad nyckel skall ersättas med 500 kr
Mer info hittar du på hemsidan www.culmenplus.se
Mer information hittar du här.

Högläsning vid 3-fikat
Annette Lidén fick på kort varsel rycka in i stället för Karin Riiser som fått sjukdomsfall i familjen. Annette höll en uppskattad högläsning ur den tredje boken av en antologi, ”Precis som vi delar samma himmel”. Den utgavs 2020 då Strängnäs kommun under 2 år hade en anställd kommunförfattare, Magnus Utvik. De övriga två antologierna i projektet är ”Jag färdas mellan nu och då” samt ”Friheten innanför murarna”
Samtliga berättelser är skrivna av kommuninvånare. Annette läste en text av Henrik och Nathalie Mörner som heter Dialog 2048. En berättelse om hur människor i vår framtid kanske kommer se på och tänka tillbaka på Covid pandemin.
Vi kommer med fler högläsningar b.l.a Karins inställda Cello kåserier. Har du en idé om en lämplig högläsning eller en egen berättelse så hör av dig till info@culmenplus.se
Välbesökt Culmen Plus Café

Ordförande Göran välkomnade oss till ett väbesökt C+Café som i stort kom att handla om våra lokaler och om vad som kommer att hända med Culmen Plus.
Betr. det sistnämnda informerade Monica (kassör i C+) oss om att i enlighet med tidigare beslut kommer den ekonomiska föreningen C+ att upphöra i och med att hyresavtalet för lokalerna upphör den 31 december 2022. Därefter återstår proceduren med att upplösa föreningen vilket preliminärt kommer att ske genom s.k. förenklad avveckling vilket är en upplösningsform som kan ske utan föregående likvidation.
Göran informerade om att förhandlingarna med hyresvärden, om ett nytt hyresavtal för lokaler, nu börjar närmare sig sitt avslut och att man återkommer med information när ett slutligt avtalsförslag finns. Ansvaret för det nya hyresavtalet kommer att delas mellan de båda bostadsrätterna.
Caféet avrundades med att Hans informerade om kommande aktiviteter och med uppmaningen om att följa informationen på hemsidan för att vara uppdaterad på aktuella aktiviteter och på vad som händer under sommaren. Därefter  var det dags för frågestund och efterföljande samtal vid borden i samband med kaffe och dopp.

Nu är ”sommarboulen” igång
Nu har Culmen Plus-boulen flyttat från Boulepalatset och övergått till ”sommarboule” på Visholmen där vi träffas onsdagar kl. 13:00. Såväl gamla som nya deltagare är välkommna. Tag med klot och pausfika.

Pizzaprovning vid AW 29 april


Ons 1 juni    - 3-fika med föredrag. Frank o Erik talar om demens                                och att vara anhörig.

Till sommaren : Parkresa till Enköping,10-års jubileum Culmen Plus, Slottsutflykt

TV och WiFi i gästlägenheten
Nu är TV och WiFi installerat i gästlägenheten.
Lösenordet till WiFi finns tillgängligt i lägenheten.

DETTA HAR HÄNT
Klicka här för att komma till arkivet där du hittar äldre notiser

En försmak av påsken vid After Walk
Vid fredagens After Walk serverades påskinspirerade snittar i en fullsatt Lounge. Långfredagens AW är inställt och vi ses nästa gång på AW fredag 22 april

Att vara medmänniska
Vid 3-fikat hade vi besök av vår tidigare granne Gunn Åsebol som berättade om Frivilligcentralens verksamhet och om hur en stödjande hand betyder skillnaden mellan ensamhet och hjälpande gemenskap.
Vill du hjälpa till med att skapa kontakter som "värmer hjärtat” kan du ringa och prata med Gunn på mobil 073 154 24 14 eller skriva till  gunn.asebol@fcstrangnas.se

I Backspegeln - bildkavalkad från åren 2015 - 2019
Vi har sammanställt en enkel bildkavalkad med axplock av gemensamma minnen. Bildkavalkaden visar exempel på sådant som hänt i Culmen Plus under åren 2015– 2019.