Liten logga Plus
7 dec 2021

TV 

AKTUELLT  

 Nu är vi igång med våra aktiviteter

Nu har vi öppnat upp för mer social samvaro i Culmen Plus. Även om de flesta av oss är vaccinerade bör vi naturligtvis tänka på  att fortsatt iaktta av myndigheten rekommenderad försiktighet i våra kontakter.

DETTA HAR HÄNT
Klicka här för att komma till arkivet där du hittar äldre notiser

I Backspegeln - bildkavalkad från åren 2015 - 2019
Vi har sammanställt en enkel bildkavalkad med axplock av gemensamma minnen. Bildkavalkaden visar exempel på sådant som hänt i Culmen Plus under åren 2015– 2019.

Culmen Plus Café

De drygt 40 personer som hade mött upp på Culmen Plus Café fick inledningsvis en mycket uppskattad information om Framtidsfullmakt av Elinor Yanko från Familjens Jurist. Mer om denna i en särskild notis nedan.
Efter kaffepaus informerade Culmen Plus styrelse om verksamheten i korthet enligt följande:
·        Kontakt har etablerats med hyresvärden om nytt hyresavtal fr.o.m. 2023 för våra lokaler med mål att reducera hyreskostnaden. Att reducera antalet lokaler till Loungen och Vardagsrummet ingår också som ett förslag. Man avvaktar nu svar på förslaget som lämnats till hyresvärden. Det nya hyresavtalet kommer att tecknas av bostadsrättsföreningarna vilka därmed kommer att ta över ansvaret och driften av lokalerna.
·        I och med ovanstående kommer Culmen Plus ekonomisk förening att upphöra genom likvidation vid årsskiftet 2022/2023. Detsamma gäller Culmen Plus Support som inte längre har någon uppgift att fylla. Hur verksamheten med service och aktiviteter för de boende kommer att drivas i fortsättningen är oklart men idéer finns!
·        Arbetet med Culmen Plus budget för 2022 pågår. Avgiften för första kvartalet 2022 är planerad till 300 kr/pers. Därefter kommer beslut om avgiften att tas kvartalsvis.
·        Några av höstens aktiviteter presenterades samtidigt som det påmindes om våra schemalagda veckoaktiviteter. Du hittar dem på www.culmenplus.se/aktiviteter . Vissa problem kan uppstå för Nyårssupén då de som normalt sköter den inte är tillgängliga i år. Det finns dock möjlighet till catering via Mårten, vår ordinarie måltidsleverantör, men det behövs hjälp med att iordningsställa före och efter måltiden.

Framtidsfullmakt = att ta hand om sig själv innan någon annan gör det.
Bestäm själv vem som skall ta hand om din ekonomi och andra personliga angelägenheter om du själv inte kan göra det. Elinor erbjuder gratis rådgivning. Om du sen vill ha hjälp med upprättande av en framtidsfullmakt kostar det c:a 3000 kr. Som boende i Culmen Plus får du 10% rabatt. 
Elinor Yanko / jurist
elinor.yanko@familjensjurist.se
Mobil 072-0053626
Besök: Järnvägsgatan 7, Strängnäs

 
Viltbordskryssning  
Eckerölinjens viltbord, det bästa i skärgården, avnjuts av ett
glatt gäng från Culmen Plus. 
 
Intressant besök på ReTuna
En plats man måste besöka vilket vi gjorde med en avslutande god lunch
Den organiserade rundvandringen gav ossen fin inblick i när återvinning ä r som bäst.         

Slut på sommarboulen – vinterboulen igång!
Trots pandemin har det varit möjligt att genomföra vår sommarboule om än i något reducerat format. Den traditionella sommarturneringen har spelats och bland damerna segrade Brita Vänäläinen och bland herrarna blev Torbjörn Eriksson bäst. Grattis till er båda!
Vinterboulen i Boulepalatset är redan igång och fortsätter varje torsdag kl. 13:00. Även nya deltagare är välkomna. Klot finns att låna för den som vill ”prova på” 

Surströmmingskalaset

Den lilla skaran entusiaster lät sig väl smaka                                                         Soffhäng efter de kulinariska       
av surströmmingen                                                                                                  utsvävningarna.

Utflykten till utställningen om Axel Oxenstierna 9 sept 2021

Nu vet vi mera om Axel Oxenstierna och hans arbete att som Sveriges rikskansler organisera det svenska samhället samt hur det var att leva under en tid som delvis kallas Sveriges stormaktstid. Vi fick utmärkt guidning i såväl utställningshall som i Jäders kyrka.
Ett besök rekommenderas.
Detsamma gäller restaurangen hos Strand Golf Resort där vi serverades en utmärkt lunch.

Rapport från Culmen Plus extra föreningsstämma 31 aug 2021
Extrastämman avsåg frågor kring hyresavtalet för C+ lokaler vilket upphör 31 dec 2022. Sammanfattningsvis beslutade stämman att en delegation skall förhandla med hyresvärden SBB om ett nytt kortfristigt hyresavtal i första hand inriktat på Vardagsrummet och Loungen. Förhandlingsdelegationen skall bestå av Stefan Johansson, Brf 1, Frank Backman Brf Norrstacken, Göran Söderberg Culmen Plus och Brf 1 samt Arne Rutgersson Culmen Plus och Brf Norrstacken. Samtliga medlemmar i Culmen Plus d.v.s. Brf 1, Brf Norrstacken samt Culmen Plus Support var eniga i besluten.
Därutöver tillstyrkte stämman enhälligt ett förslag om att bostadsrättsföreningarna övertar det nytecknade hyresavtalet för lokalerna varvid den ekonomiska föreningen Culmen Plus likvideras och ersätts av en kommitté som arrangerar de boendes aktiviteter.
Protokollet från extrastämman hittar du här.

Culmen Plus - gemenskap.

Tyvärr måste vi upphöra med fotvården i Vardagsrummet.
I vår iver att i Culmen Plus ge en bra service har vi under senaste året till Kerstin Stamm utan kostnad upplåtit lokal för fotvård exklusivt för oss boende i anslutning till Vardagsrummet. I gengäld har vi som kunder erhållit ett rabatterat pris (100 kr rabatt).
Det har nu visat sig att lokalen inte klarar myndigheternas krav vilket omöjliggör att vi fortsätter med den uppskattade fotvården. Det skulle dock vara tillåtet att utföra fotvården i våra hem vilket dock visat sig omöjligt av praktiska skäl. Vi beklagar att vi tvingats stänga ner samtidigt som vi vill vi tacka Kerstin för den tid du ägnat oss.
Det går fortfarande att avtala tid för fotvård med Kerstin Stamm i hennes mottagning i Björnlunda tel. 073-9108090

Rapport från Culmen Plus årsstämma 2 juni 2021
CULMEN PLUS ordinarie årsstämma för 2020 hölls den 2 juni i Vardagsrummet med deltagare från Culmen Plus styrelse samt representanter för bostadsrättsföreningarnas och supportföreningens styrelser. Föreningens verksamhet och räkenskaper finns presenterade i årsredovisningen för 2020 vilken lagts i de boendes brevlådor.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet men fick ett påpekande om att arrangerade aktiviteter skall vara självbärande enligt tidigare styrelsebeslut vilket bör beaktas i fortsättningen. Medlemsavgiften beslutades att som tidigare vara 450 kr per person/månad med mandat för styrelsen att temporärt sänka avgiften om ekonomiskt utrymme finns. (Fr.o.m. 1 jul 2021 kommer enligt tidigare styrelsebeslut avgiften tills vidare att vara 350 kr per person/månad.) Arvoden skall liksom tidigare ej utgå till styrelse, revisorer och valberedning.             
I styrelsen hade Göran Söderberg ordf, och Solveig Persson sekr, ett år kvar på sitt mandat. Till övriga styrelsemedlemmar valdes Monica Hedblom kassör (nyval), och som övriga ledamöter Hans Erkers (omval), Karin Judén (nyval) och  Arne Rutgersson (nyval). Därutöver hölls en styrelseplats öppen för att senare tillsättas med i första hand en boende i Norrtstacken. Angivna funktioner beslutades vid styrelsens konstituerande möte.
Som suppleanter valdes Ann-Sofi Nola (nyval) samt Bengt Judén (nyval). Till revisor efter Raymond Hedman som avsagt sig omval valdes Ewa Aspman och då valberedningen hade avsagt sig omval beslutades att ny valberedning skall utses av de tre medlemsföreningarna vilka utser en representant var.       
I samband med att dagordningen fastställdes yrkade Norrstacken på att en ytterligare fråga (avseende enighet hos medlemmarna vid beslut om eventuellet nytt hyresavtal) skulle tas upp. Yrkandet avslogs då det ej accepterades av samliga medlemmar och det beslutades att frågan skall tas upp på en extra stämma.
Den proposition som lagts av Culmen Plus styrelse avseende stadgeförändring bordlades till ovan nämnda extra stämma.
För ytterligare information hänvisas till protokollet från stämman som du hittar här.

Culmen Plus Support - rapport från årsstämman 31 maj 2021
Med anledning av myndigheternas rekommendationer genomfördes årsstämman genom poströstning där röstsedeln kunde lämnas i Vardagsrummet eller i anvisade brevlådor.
Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet och till ny styrelse för 1 år valdes Raymond Hedman (ordf), Karin Riiser (sekr), Ewa Aspman (kassör), samtliga omval, samt Kaj Holm nyval efter Håkan Andersson som avböjt omval. Medlemsavgiften 20 kr/år/person bibehålles liksom inträdesavgiften 20 kr/person.
Medlemsantalet uppgår till 53 personer varav 36 deltog med sin röst i stämman. Av dessa röstade 28 för och 8 emot styrelsens rekommendation om att föreningen vid Culmen Plus årsstämma skall rösta för den proposition som lagts av Culmen Plus styrelse.
Stämmoprotokollet samt supportföreningens årsredovisning finner du här.

Sommarn är här och med den tre-fikat på kullen
Nu börjar sommarvärmen närma sig och därmed möjligheterna att ha onsdagarnas tre-fika utomhus på kullen. Att många av oss nu är vaccinerade underlättar naturligtvis möjligheten till samvaro även om vi fortsatt behöver visa försiktighet och respektera myndigheternas förmaningar. Bilden är från onsdagen (19 maj) då solskenet lockade ut oss för att träffas för en fika.
Onsdagarnas tre-fika har dragit igång. Det går också bra ha trefika alla dagar och alla tider. Man får brygga sitt kaffe själv i Loungen. Är man få personer så kan man välja Instant Mokate Kaffe-påsar som man rör ned i en kopp varmvatten. Vattenkokare finns. Dessutom finns Delicato bollar och kakor. 

Påskbuffé - matkasse
Nu när det snart är påsk planerar vi en ”ÄTA HEMMA PÅSKBUFFÉ”
med sill, lax och annat gott från Kallfors kök. Matkassen innehåller:
INLAGD STEKT STRÖMMING, GUBBRÖRA, SKAGENRÖRA, SAUCE VERTE, GRAVLAXSÅS, GRAVAD LAX, VARMRÖKT LAX, INKOKT LAX, INLAGD SILL, SENAPSSILL OCH KALLFORSSILL.
Priset är 325 kr för 2 personer. Självklart går det bra beställa för 1 person 165 kr.
Beställ senast söndagen 28 mars till Göran ”goranochvera@gmail.com”.
Betala kontant eller via Swish 0705 661792.
Maten hämtas i Vardagsrummet klockan 17:00 på skärtorsdagen.

Nu kommer vi med en liten ljusglimt i vintermörkret.
Vi ordnar åter ”äta hemma tillsammans”
på Alla hjärtans dag 14 feb.

Meny
Förrätt
Hummersoppa, hemrökta räkor & aioli
Varmrätt
Oxfilé tournedos med tryffelsås, anklever terrine, fondant potatis, harricot vertes med rökt fläsksida
Dessert
Nutella scrocchiarella, färska jordgubbar och vaniljglass
395 kronor/portion
Boka via Göran Söderberg eller goranochvera@gmail.com.
Sista anmälningsdag den 9 februari. Maten hämtas i vardagsrummet 14:30-1500
Betalning via Swish 0705 661792 eller kontant till Göran.

En välsmakande nyårssupé, levererad från Kallfors Kök, avnjöts av 40 st ”Culmeniter”.
Några intog supén i coronadukat Vardagsrum men flertalet hämtade matkassen för firande i hemmet. Tack Mårten Lindqvist för ännu en lyckad gourmetkväll.

Nyårs-quiz facit              


Ha en trevlig nyårskväll ”Hemma tillsammans” 

Culmen Plus ordnar matkasse med följande meny
Tilltugg till fördrinken
Friterat tunnbröd med löjrom, gräddfil och finhackad rödlök
Förrätt
3 varianter på hummer
Varmrätt
Tournedous med rostad vitlökssky, vispat champagnesmör, potatiskaka med röktsidfläsk och västerbottenost
Dessert
Kalles variant på hallon och choklad
Tillval om man vill ha vickning eller till nyårsdagen
Napolitansk pizzabotten, tomat, salami, mozarella, prosciutto, ruccola och örtolja

Matkassen är för två personer och kostar 900 kr. Om man vill ha pizzan som tillval 1050 kr.
Boka via Göran Söderberg 070-566 17 92 eller goranochvera@gmail.com
Sista anmälningsdag den 22 december. Maten hämtas i vardagsrummet 15:30-16:00
Betalning via Swish eller kontant till Göran.

ÖVRIGT