Liten logga Plus

Skåpen i Vinkällaren
Vi håller på med en översyn av inventarierna i våra lokaler. Vissa av våra skåp i Vinkällaren är låsta, tomma, övergivna (?) och har inte besökts på länge.
Vi ber alla att tömma skåpen och ta bort låsen före 15 mars. Därefter kommer låsen att klippas bort. Vi kommer sedan att fördela nya skåp till dom som så önskar.
// Culmen Plus styrelse.

ARKIV år 2020
Länkar till arkiv för tidigare år:
2014-2015    2016-2017   
2018-2019    
 

Culmen Plus-avgiften för 2020
Som informerades om på Culmen Plus Café är
avgiften f.r.o.m. 1 jan 2020 = 400 kr/mån/person.