Liten logga Plus

 Grannsamverkan - Safeland (f.d. Trygve)
 För att fördjupa vår grannsamverkan finns ett digitalt verktyg, appen Safeland, som kan hjälpa oss att samverka, informera, kommunicera, larma, varna och efterlysa i realtid. Du kan ladda ner appen antingen i din mobil, dator eller på "paddan" eller på alla tre platserna. Appen är gratis och lätt att ladda ner från t.ex. Appstore eller Play Butik. I appen finns en c:a fem minuter lång tydlig och pedagogisk introduktionsfilm som varmt rekommenderas.
Vår kontakt hos polisen om grannsamverkan har skapat en grupp som heter ”Strängnäs grannsamverkan” där vi som är kontaktombud för samverkan inom kommunen är med i. Med den gruppen kan vi få och ge information på ett enkelt sätt.
 
Tanken är att varje bostadsrättsförening skapar en grupp som är till endast för de boende. Jag, Annette Lidén, har skapat en grupp som heter Villa Culmen 1 för de boende på Kung Göstas väg. När ni laddat ner Safeland, gå till ikonen ”grupper” och leta reda på gruppen Villla Culmen 1 och skicka att du vill gå med så får du strax ett svar om att du blivit medlem i den.
 
Boendegrupperna är tänkta för att vi snabbt och enkelt ska kunna kommunicera med varandra runt frågor/tankar kring samverkan, samt hjälpas åt att vara vaksamma på vad som eventuellt händer i och runt vårt bostadsområde. Det är möjligt att även skapa mindre grupper för de som har ett gemensamt intresse/behov. T.ex. önskar få kontakt med grannar som kan hjälpa till med blomvattning då man är borta eller något annat man tycker det borde finnas en grupp för. Du kan läsa mer om Trygve på www.safeland.se 
 
Annette Lidén
 

Safeland i Brf Norrstacken
Nu börjar vi med digital samverkan för ökad trivsel och trygghet

Vad är Safeland?
Med Trygve i din telefon eller dator kan vi tillsammans
förebygga brott, sprida information, rapportera saker som
behöver fixas och hjälpa varandra vid en eventuell
nödsituation.

Med en ”pushnotis” i telefonen kan viktig information spridas
direkt och man ser på kartan var händelsen sker.

Hur kommer du med i vår grupp?
1, För dig med Android eller iPhone: Sök på “Safeland” i App
Store eller Google Play och ladda ned appen. På en dator
eller windows phone så går du till www.trygve.se
Gå med i vår områdesgrupp: Norrstacken 3 Strängnäs

Vad ska vi göra i Safeland?
I gruppen samverkar vi i om allt som är relaterat till vår trygghet, t.ex:
❖ Förebygga brott genom att hålla varandra informerade om misstänkta bilar,
dörrknackare eller misstänkt beteende.
❖ Larma om pågående brott för att störa eller samla vittnesuppgifter
❖ Larma om brand eller annan fara - alla kan vi göra något!
❖ Annat som t.ex elavbrott eller olyckor kan vi rapportera i Safeland

För mer information och hjälp att komma igång, besök www.safeland.se