Liten logga Plus

                                  LÄNKAR

Aktiva seniorer i Strängnäs: www.fasstrangnas.se/ 
Bio: www.cinemascenen.se/byt_stad/strangnas
Edsbacka Bistro:   www.edsbackabistro.se                                                                                                                                                                                         
Stadstrafiken Strängnäs: www.lanstrafiken.se/Sormland/Tidtabeller     
Strengnäs Tidning: http://ekuriren.se/nyheter/strangnas                          
Svenska kyrkan: www.svenskakyrkan.se/strangnas 
Taxi Kurir:  http://www.taxikurir.se/orterisverige/malardalen/strangnas
Taxi Strängnäs: www.taxistrangnas.se     
Trafik i Mälardalen: www.tim.se   
Återvinningscentralerwww.sevab.com/Privat/Atervinning/Atervinningscentraler/