Liten logga Plus

Seniortaxi
För dig som fyllt 70 år erbjuder Taxi Strängnäs ett Seniortaxikort. Kortet innebär att du betalar 70/100 kr för en enkel resa inom centrala stan. Åker du ut till Solberga handelsplats kostar det 120/140 kr. De högre priserna avser OB-tid. Beställ kortet hos Taxi Strängnäs tel: 0152-18600

                                                                                                                                              
Taxi Strängnäs
www.taxistrangnas.se

Taxi Kurir
www.taxikurir.se

Stadstrafiken Strängnäs:

www.lanstrafiken.se/Sormland/Tidtabeller-kartor/Landsbygdstrafiken/ 
                      
Trafik i Mälardalen: 
www.tim.se