Liten logga Plus

RESOR

När vi samåker i bil vid utflykter.
Vid samresor i bil vid utflykter rekommenderar styrelsen att den som tillhandahåller bil och kör ersätts enligt den statliga normen f.n. 18:50 kr/mil. Beloppet delas mellan samtliga åkande i bilen inkl. föraren. Naturligtvis kan de åkande bli överens om annat i varje enskilt fall..


Reportage från Sydafrikaresan November 2015
Här kan du läsa gruppens reserapporeter dag för dag.