Liten logga Plus

Supportföreningen är den tredje medlem som behövs för att vi skall kunna driva Culmen Plus

Du blir medlem i Culmen Plus Support ideell förening genom att sätta in
20 kr i anmälningsavgift  och 20 kr i årsavgift för 2019 
på bankgiro nr. 5238-6315.
 

OM FÖRENINGEN OCH DESS BAKGRUND

Bakgrund

 • Culmen Plus ekonomisk förening måste ha minst 3 medlemmar
 • Den tredje medlemmen, Brf Villa Culmen Strängnäs 2, likviderades och avvecklades under 2017 eftersom den tilltänkta tomten med byggrätt sålts och det är oklart om när och på vilket sätt den kommer att bebyggas.
 • Därför initierade och startade Culmen Plus styrelse en ideell förening ”Culmen Plus Support ideell förening” för att få en tredje medlem i Culmen Plus.
 • Culmen Plus Support invaldes som medlem i Culmen Plus 22 nov 2017

Föreningens ändamål

 • Föreningen skall i första hand genom att vara tredje (och ”vilande”) förening säkra att Culmen Plus ekonomiska förening kan fortsätta sin verksamhet.
 • Föreningen kan därutöver engagera sig i gemenskapsaktiviteter för boende i Culmenfastigheterna främst genom att tillhandahålla ideella insatser.

Medlemskap

 • Inträde i föreningen kan beviljas fysisk eller juridisk person som vill göra en insats för Culmen Plus.
 • Inträdesavgift 20 kr
 • Symbolisk medlemsavgift, 20 kr/år

Administration

 • Föreningen är registrerad som juridisk person
 • Culmen Plus supports stadgar registrerade hos skatteverket 2 oktober 2017 med   org. nr. 802511-5653
 • Enkel administration, typ kassabok
 • Skall inneha bankkonto och bankgiro
 • Omsättning 2 – 3000 kr/år

Varför bli medlem i C+ support?

 • Jag vill att Culmen Plus ska finnas kvar
 • Jag vill aktivt stödja Culmen Plus
 • Jag vill göra en insats för Culmen Plus
 • Jag vill öka mitt inflytande över Culmen Plus

STADGAR Klicka här för föreningens stadgar
Stämmoprotokoll  2017 Klicka här
Konstituerande möte 2017 Klicka här